Szabályzat

ÁLTALÁNOS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELTÉTELEK (kivonat)

1. Ügyfél kijelenti, hogy a felajánlott üdülési jog/jogok kizárólagos tulajdonosa és azzal/azokkal kizárólagosan jogosult rendelkezni.

2. A HETEDHÉT CSERE KFT (1173 Budapest Kis u.6 IV/19) továbbiakban Szolgáltató kijelenti, hogy adatbázist tart fenn, amely olyan személyek és ezen személyek üdülési jogának adatait tartalmazza, akik – Ügyfélhez hasonlóan – valamely üdülési jognak a tulajdonosai és ezen üdülési hetüket egy adott szezonban másik üdülési hétre kívánják cserélni a csererendszer által meghatározott szabályok szerint.

3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben üdülési jogával az adott évben nem kíván élni, azt Szolgáltatónak felajánlhatja és azt lehetőség szerint más, az adatbázisban szereplő személy üdülési hetére cserélheti a csererendszer szabályai szerint.

Kétféleképpen lehet üdülési hetet felajánlani:

Csere kérelem: Ebben az esetben ügyfél csak jelzi igényét, hogy felajánlott üdülési hete helyett milyen más lehetőséget szeretne. Szolgáltató csak akkor használhatja fel, ha helyette ügyfél által kért cserehetet biztosít. Ezt a "Csere adatlap" elküldésével is megteheti.

Deponálás: Ez esetben ügyfél letétbe helyezi(deponálja) üdülési hetét. (Jellemzően ez akkor történik ha ügyfél biztosan nem fogja használni a felajánlott hetet,előre odaadja Szolgáltatónak viszont cserét csak  később kér.) Szolgáltató ekkor a cserehét biztosítása előtt felhasználhatja a felajánlott hetet. Ügyfél szándékát a "Deponáló Lap" megküldésével nyugtázza. A deponálás(azaz a hét bevétele) akkor válik érvényessé amennyiben a Hetedhét Csere Kft azt írásban (e-mailen vagy postán) visszaigazolja.

4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy 1 db üdülési hétért cserébe 1 db azonos kategóriájú (szezon, létszám) üdülési hetet kérhet. A Deponáló lap aláírásával Ügyfél egyúttal megbízza Szolgáltatót, hogy az általa a deponáló lapon megjelölt üdülési hétre vonatkozó cserére felajánlott üdülési hete bekerüljön Szolgáltató adatbázisába abból a célból, hogy ezen üdülési hétre Szolgáltató más személyt közvetítsen / ezen üdülési hetet más, harmadik személynek átadja üdülési hétért cserébe vagy bónusz hétként értékesítse. Amennyiben Szolgáltató a felajánlott üdülési hetet(ami helyett máshol vagy más időpontban cserehetet biztosít) Bónusz hétként hasznosítja úgy Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az ebből származó bevételt a HETEDHÉT CSERE Kft-t illeti.

5. Ügyfél kötelezettséget vállal arra és kifejezetten elfogadja, hogy a Deponáló lapon megjelölt üdülési hetével az ott megjelölt szezonban az aláírást követően nem rendelkezik. Ügyfél felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Deponáló lapon felajánlott üdülési hetét az ott megjelölt szezonban más személy vagy szervezet részére nem ajánlotta fel cserére, kiadásra, bérbeadásra, bizományos értékesítésre, nem deponálta sem hazai, sem nemzetközi csererendszerben, azzal jelen szerződés aláírásakor minden korlátozástól mentesen, szabadon rendelkezhet. Ügyfél kijelenti, hogy felajánlott üdülési a fenntartási díjat /üzemeltetési költséget hiánytalanul befizette, tartozása ezen a címen nem áll fenn. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a fenntartási díj /üzemeltetési költség megfizetésére vonatkozóan információt kérjen az adott üdülő üzemeltetőjétől.

6. Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben neki felróhatóan (mert pl. az 5. pontban foglaltak ellenére a jelen szerződés aláírást megelőzően vagy azt követően másnak felajánlotta a deponáló lapon megjelölt üdülési hetét, vagy pl. mert a fenntartási költséget nem fizette meg) Szolgáltatót kár éri, vagy Szolgáltatóval szemben harmadik személy kártérítést érvényesít vagy Ügyfél magatartása Szolgáltatónak többletköltséget okoz , ezen kár, többletköltség teljes összegét Ügyfélnek haladéktalanul megtéríti, valamint tudomásul veszi, hogy ez irányú cselekedete magával vonja a csererendszerből való azonnali hatállyal történő kitiltását.

7. Szolgáltató vállalja, hogy Ügyfél által felajánlott üdülési hét helyett más, az adatbázisában szereplő azonos kategóriájú (szezon, létszám) biztosít. A cserhetet Szolgáltató elsődlegesen a Ügyfél által megjelölt sorrendnek  megfelelően próbálja meg biztosítani, azonban nem garantálja, hogy adatbázisában szerepel olyan üdülési hét, amely megfelel valamely, Ügyfél által kérelmezett hétnek. Ebben az esetben Szolgáltató más személy által felajánlott üdülési hetet (azonos kategóriájú és szezonú)  ajánl Ügyfélnek. Abban az esetben, amennyiben Szolgáltató nem tud olyan cserehetet felajánlani Ügyfélnek, amit az elfogadna, Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

8. Amennyiben Szolgáltató által felajánlott valamely cserehetet Ügyfél elfogadja, úgy az Ügyfél cseredíjat köteles fizetni Szolgáltató részére. A cseredíj megfizetése kizárólag sikeres csere esetén a banki átutalással történik.

9. Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet, hogy a HETEDHÉT CSERE KFT honlapján ismertetésre bemutatott üdülőknek nem tulajdonosa, sem üzemeltetője, az üdülőkkel nem áll szerződéses jogviszonyban így az üdülőkben lévő apartman minőségéért illetve az üdülőkben igénybe vehető szolgáltatások színvonaláért nem vállal felelősséget. A HETEDHÉT CSERE KFT tájékoztatja Megbízót, hogy nem az üdülők, hanem az adatbázisban szereplő üdülési jog tulajdonosainak nevében jár el.

10. A HETEDHÉT CSERE KFT fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben nem tud Ügyfél számára elfogadható cserét biztosítani, úgy legkésőbb az üdülési hét kezdő napját megelőző 6 héttel a felkínált üdülési hetet az ügyfél számára visszaadja. Ügyfél elfogadja, hogy fenti esetben a HETEDHÉT CSERE KFT-vel szemben semminemű követeléssel nem élhet.

Az Általános Szerződési Feltételek teljes tartalmát az ÁSZF menüpont alatt tekintheti meg.

 
Speciális ajánlatok

Holiday Club Füred

84.900.-
05.25-06.01, 06.01-06.08
Részletek